Afryka, Azja i Bliski Wschód w pigułce
bezpłatne warsztaty międzykulturowe dla dzieci i młodzieży

Fundacja dla Somalii oferuje bezpłatne lekcje międzykulturowe dla dzieci i młodzieży, przybliżające tradycje i obyczaje społeczności zamieszkujących wybrane kraje Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu. Oferta skierowana jest do pracowników szkół i świetlic.

Fundacja dla Somalii rozpoczęła organizację cyklu 60 lekcji międzykulturowych skierowanego do pracowników szkół i świetlic w Warszawie, którzy chcą przybliżyć swoim podopiecznym kulturę krajów Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu. W zależności od potrzeb grupy dzieci, spotkania mogą dotyczyć jednej z wybranych kultur, zarówno tradycyjnych jak i współczesnych. Zajęcia prowadzą doświadczeni edukatorzy i edukatorki pochodzący z ww. regionów, którzy od lat mieszkają w Warszawie i biegle mówią po polsku. Lekcje prowadzone są w ramach projektu „Wsparcie Integracji Cudzoziemców na Mazowszu”.

Jak uczymy?

Lekcje dostosowane są do wieku i kompetencji grupy, a także odpowiadają na zapotrzebowanie zgłaszane przez pracowników szkoły czy świetlicy. Zajęcia prowadzone są w sposób interaktywny z wykorzystaniem różnych metod pracy. W zależności od grupy, mogą dotyczyć przyrody typowej dla danego miejsca w ujęciu plastycznym, muzyki i kultury, czy też wątków integracji międzykulturowej, tolerancji czy migracji. Edukatorzy wykorzystują także elementy storytellingu, dzięki któremu młodzi ludzie poznają ich osobiste losy i drogę, jaką przebyli oraz motywacje by zamieszkać w Polsce. W wyniku udziału w zajęciach dzieci i młodzież nie tylko będą wzbogaceni o wiedzę na temat nieznanej dotychczas kultury, ale będą mieć okazję na zadanie ważnych i trudnych pytań, rozwianie wątpliwości dotyczących mitu migranta, czy wyciągnięcia wniosków na temat wielokulturowości i integracji.

Tematyka spotkań

Tematyka spotkań obejmuje realia życia w różnych krajach, elementy kultury i obyczaje oraz współżycie w wielokulturowym społeczeństwie. W naszym portfolio mamy także interaktywne lekcje z wykorzystaniem tradycyjnych instrumentów muzycznych (w przypadku państw afrykańskich).

Dlaczego warto się zgłosić?

Dzięki udziałowi w lekcji międzykulturowej dzieci i młodzież zdobędą:

* unikatową wiedzę na temat różnych kultur;

* większą świadomości o różnorodności mieszkańców Ziemi;

* większą wrażliwość i otwartość na przedstawicieli odmiennych kultur i tradycji;

* umiejętności pozwalające na swobodną integrację ze środowiskiem wielokulturowym i niwelowanie uprzedzeń wynikających z lęku lub nieznajomości osób odmiennych kulturowo.

A wszystkiemu temu towarzyszyć będzie dobra zabawa i dawka inspiracji dla dzieci i nauczycieli.

Zgłoś swoją szkołę lub świetlicę!

Aby zgłosić swoją szkołę/klasę lub świetlicę, należy napisać krótkie uzasadnienie, dlaczego Państwa szkoła jest zainteresowana przeprowadzeniem takiej lekcji i określić Państwa oczekiwania wraz z grupą docelową. Dodatkowo Prosimy o dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za organizację lekcji w szkole. Lekcje wielokulturowe są bezpłatne. Zapewniamy materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć.

KONTAKT:

e-mail: agnieszka@fds.org.pl

tel.: +48 22 658 04 87

Przejrzyj naszą prezentację:

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.