BON na karierę

Bezpłatne kursy języka polskiego, porady prawne, doradztwo biznesowe i zawodowe, wsparcie kulturowe i finansowe dla migrantów.

NAMASTE POLSKO

Od kwietnia 2014 do końca roku w Fundacji dla Somalii realizowany jest projekt Namaste Polsko! Badanie sytuacji i potrzeb związanych z integracją Hindusów w Polsce.

12
page  1  of  2