Działamy dla wszystkich Migrantów!

Fundacja dla Migrantów “Dobry Start” to organizacja pozarządowa, która została założona w 2007 r. Naszym celem jest promowanie dialogu i wymiany międzykulturowych doświadczeń. Działamy na rzecz wszystkich cudzoziemców. Propagujemy ideę tolerancji i poszanowania praw człowieka.

O nas

Fundacja dla Migrantów “Dobry Start” została stworzona przez imigrantów i Polaków, którzy wspólnie działają na rzecz promowania dialogu międzykulturowego oraz integracji imigrantów ze społeczeństwem przyjmującym. Realizujemy liczne projekty dla cudzoziemców. Kierując się potrzebami migrantów, które są przez nas doskonale znane, stworzyliśmy szereg bezpłatnych usług, które wspierają cudzoziemców w integracji ze społeczeństwem polskim. Pokazujemy zasady funkcjonowania w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania do podjęcia pracy poprzez doradztwo zawodowe, lekcje języka polskiego, porady prawne i psychologiczne.

Misja

Naszą misją jest szerzenie idei tolerancji i poszanowania praw człowieka. Każdy bowiem, bez względu na swoje pochodzenie, rasę, wyznanie czy poglądy, zasługuje na pełną akceptację w społeczeństwie. Stanowimy pomost pomiędzy imigrantami, a społeczeństwem polskim. Wspieramy imigrantów, aby mogli odnaleźć się w nowym środowisku i pokazać, że są częścią społeczeństwa polskiego. Prowadzimy działalność edukacyjną na temat kultury i tradycji państw afrykańskich oraz arabskich, prowadzimy działania promujące udział imigrantów w życiu publicznym.

Nasza historia

2007
Założenie Fundacji dla Somalii
Fundacja dla Somalii została założona w 2007 roku w Warszawie przez Jolantę Opalińską oraz Abdulcadira Gabeire Farah. Jako pierwsza w Polsce skierowała swoje działania w region, do którego przez lata nie dochodziła pomoc humanitarna.
2008
szpital-w-adado
Budowa szpitala w Adado

Nadzorowaliśmy i organizowaliśmy budowę i wyposażenie szpitala w Adado. Następnie zorganizowaliśmy wyprawę, aby pokazać sytuację w Somalii szerokiemu gronu odbiorców i zwiększać świadomość sytuacji w tym kraju.

2009
Aktywność Fundacji w Polsce na rzecz dialogu międzykulturowego
Rozpoczęliśmy projekty i działania na rzecz dialogu międzykulturowego, wymiany doświadczeń kulturowych oraz dobrych praktyk wśród młodych osób pochodzenia afrykańskiego. Projekty te okazały się dużym sukcesem dla młodych ludzi i pokazały powagę ich dotychczasowych działań. Fundacja nawiązała również współpracę z partnerami z Wielkiej Brytanii, Szwecji, Norwegii i Holandii.
2011
Praca w Somalii i Kenii

Pracujemy równolegle w Somalii i Kenii – w Somalii na rzecz pomocy osobom dotkniętym przez klęskę suszy, a w Kenii na rzecz uchodźców pochodzenia somalijskiego, którzy masowo opuszczali Somalię w walce o życie i przetrwanie.

Fundacja została przyjęta w poczet członków zwyczajnych Grupy Zagranica, która zrzesza polskie organizacje pozarządowe pracujące z partnerami zagranicznymi oraz zaangażowane w międzynarodową współpracę rozwojową.

2015
Tragiczna śmierć Prezesa Fundacji dla Somalii
Tragiczną śmierć w Somalii poniósł Abdulcadir Farah Gabeire, prezes Fundacji. Abdul kandydował wówczas na prezydenta Somalii, zginął w wybuchu samochodu pułapki.
2018
Fundacja dla Somalii partnerem projektu „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”
Fundacja została partnerem projektu „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu” współfinansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Kierując się potrzebami migrantów, które są przez nas doskonale znane, stworzyliśmy szereg bezpłatnych usług, które wsparły cudzoziemców w integracji ze społeczeństwem polskim, a także pozwoliły na poznanie zasad funkcjonowania w kraju ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania do podjęcia pracy poprzez doradztwo zawodowe, lekcje języka polskiego, porady prawne i psychologiczne.
2019
Prezes Fundacji dla Somalii z nagrodą Społecznika Roku 2019
Prezes Fundacji dla Somalii Elmi Abdi został nagrodzony przez Tygodnik Newsweek nagrodą Społecznika Roku 2019.
2019
Prezes Fundacji dla Somalii z nagrodą Społecznika Roku 2019
Prezes Fundacji dla Somalii Elmi Abdi został nagrodzony przez Tygodnik Newsweek nagrodą Społecznika Roku 2019.