Wsparcie pschologiczne dla Migrantów

Zapraszamy cudzoziemców na indywidualne spotkania z psychologiem, prowadzone w atmosferze zaufania, dyskrecji i szacunku.

O wsparciu psychologicznym

Udzielamy porad psychologicznych, pomagamy w sytuacjach przeciążenia stresem związanym ze stresem migracyjnym i aklimatyzacyjnym, wspieramy w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami związanymi z życiem rodzinnym i zawodowym. Wspieramy w trudnych stanach emocjonalnych i budowaniu motywacji.

Często cudzoziemcy nie są gotowi do otwartej rozmowy o swoich problemach, zwłaszcza adaptacyjnych czy rodzinnych i niespełnionych nadziejach. Kluczową barierą w szukaniu pomocy jest niewystarczająca znajomość języka polskiego lub nieumiejętność wyrażenia swoich problemów w języku obcym. Dlatego oferujemy profesjonalne wsparcie w różnych językach.

Skontaktuj się z nami!