Od 2007 roku promujemy tolerancję, różnorodność i solidarność społeczną.
Działamy w Afryce, Europie i Polsce.

fundacja-dla-somalii-separator

Barasho horteed ha I nicin – Poznaj mnie, zanim mnie odrzucisz

Przysłowie somalijskie

AKTUALNOŚCI

Sprawdź, co dzieje się w Fundacji!

KAMPANIA SPOŁECZNA

KAMPANIA AKTYWNIE+LEGALNIE
Integracja się opłaca

WSPIERAMY IMIGRANTÓW

Bezpłatne porady prawne, doradztwo zawodowe, kursy języka polskiego – wsparcie kulturowe i finansowe dla migrantów.

Odwiedź punkt konsultacyjny FDS

Poprzez naszą działalność staramy się szerzyć ideę tolerancji i poszanowania praw człowieka. Każdy bowiem, bez względu na swoje pochodzenie, rasę czy wyznanie, zasługuje na pełną akceptację w społeczeństwie.

- ABDULCADIR GABEIRE FARAH, PREZES FDS

Fundacja powstała z potrzeby niesienia pomocy innym.

NASZE PROJEKTY

Organizujemy pomoc rozwojową dla Afryki, integrujemy młodzież w Europie, wspieramy migrantów przybyłych do Polski. Współpracujemy z polskimi i zagranicznymi instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problemami społecznymi i kulturowymi imigrantów oraz pomocą humanitarną dla Afryki.

Nic o nas bez nas - lokalnie! WŁĄCZNIK!

Jakie są największe wyzwania dla społeczności migranckich w Polsce? Z jakimi problemami przychodzi migrantom mierzyć się najczęściej? Jak usprawnić działanie polskich polityk migracyjnych?

IMMIGRANTS IN ACTION

Od stycznia 2014 r. Fundacja dla Somalii realizuje program pod nazwą “Immigrants in action”. W skład programu wchodzą trzy projekty skierowane do cudzoziemców – osób spoza Unii Europejskiej.

NAMASTE POLSKO!

Badanie sytuacji i potrzeb związanych z integracją Hindusów w Polsce, zdobycie informacji na temat życia imigrantów z Indii oraz poznanie ich potrzeb integracyjnych.

ROZWÓJ PRODUKCJI PASZ I MIODU

Na półpustynnych obszarach prowincji Togdheer w Północno-Zachodniej Somalii planowane są szkolenia z zakresu produkcji pasz, sprzedaży hurtowej, umiejętności marketingowych i zarządzania.

ZAKŁAD STOLARSKI

Walczymy z bezrobociem w kenijskim regionie Subukia. W stolarni odbywać się będzie praktyczna nauka zawodu oraz realizacja zleceń, z których dochód będzie pokrywał koszty utrzymania i eksploatacji.

POPRAWA SYTUACJI W PROWINCJI MARSABIT W KENII

Wsparcie możliwości lokalnego systemu weterynaryjnego to projekt ukierunkowany na zwiększenie produktywności zwierząt poprzez poprawę ich zdrowotności.

POTRZEBUJEMY TWOJEJ POMOCY

Organizujemy pomoc rozwojową dla Afryki oraz wspieramy imigrantów, by łatwiej i skuteczniej integrowali się w społeczeństwie, którego stali się częścią.

Nasza działalność wymaga dużego nakładu pracy. Wysiłki Fundacji dla Somalii nie mogą zastąpić finansowego wsparcia ze strony naszych partnerów. Dlatego zachęcamy do dokonywania wpłat na konto Fundacji dla Somalii – nawet niewielkie wsparcie ma dla nas wielkie znaczenie.

Nasi partnerzy

Nasza praca nie byłaby możliwa bez doświadczenia i ciężkiej pracy naszych partnerów, pracowników oraz nieocenionej pomocy i zaangażowaniu wolontariuszy.

Składamy ogromne podziękowania wszystkim osobom dobrej woli za pomoc i chęć pomocy!

fundacja-dla-somalii-separator

Start typing and press Enter to search