Mieszkasz w Polsce i szukasz informacji na temat swoich praw i obowiązków? Chcesz być aktywnym mieszkańcem i świadomie uczestniczyć w życiu społecznym? Szukasz sposobów na integrację z sąsiadami? A może chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób funkcjonują instytucje publiczne w Polsce i w jakich dziedzinach możesz liczyć na ich pomoc?

[Русская версия ниже]

Fundacja dla Somalii planuje organizację otwartych spotkań na temat praw cudzoziemców w Polsce pt. „ABC Mieszkam w Polsce”.

Sesje informacyjne „ABC Mieszkam w Polsce” to 3 obszary tematyczne: legalizacja pobytu, legalna praca oraz integracja. Podejmowane na sesjach tematy w ramach integracji będą dotyczyły m.in. opieki społecznej, opieki zdrowotnej, wychowywania dzieci i edukacji, finansów, kwestii mieszkaniowych.

Dodatkowe informacje:

Zaplanowano przeprowadzenie 36 dwugodzinnych sesji informacyjnych. Działania będą odbywać się w różnych formach:

  • sesje stacjonarne w formie warsztatów i wykładów;
  • spotkania z lekarzami, nauczycielami, policjantami etc.;
  • wspólne odwiedzanie przychodni, żłobka, banku czy urzędu etc.

Sesje prowadzone będą w języku angielskim i w zależności od zapotrzebowania w języku rosyjskim, ukraińskim, polskim lub innym.

Mieszkasz w województwie mazowieckim i chciałbyś zorganizować takie wydarzenie w swoim mieście? Skontaktuj się z nami!

O terminie szkoleń będziemy informować z odpowiednim uprzedzeniem w zakładce „Aktualności” na naszej stronie internetowej, a także na Facebooku.

Materiały do pobrania:

АВС – Я ЖИВУ В ПОЛЬШЕ

Ты живёшь в Польше и ищешь информацию о своих правах и обязанностях? Ты хочешь быть законопослушным гражданином и активно участвовать в общественной жизни? Ты ищешь пути/способы интеграции со своими соседями? Или, может быть, ты хочешь узнать, как работают государственные учреждения в Польше, и в каких вопросах ты можешь рассчитывать на их помощь?

Фонд для Сомали планирует организовать открытые встречи по правам иностранцев в Польше «ABC, Я живу в Польше».

Информационные сессии «АВС Я живу в Польше» будут организованы в трех тематических направлениях: легализация пребывания, легальная работа и интеграция. Темы, которые будут обсуждаться в ходе сессий включают в себя обзор областей, связанных с социальной помощью, здравоохранением, воспитанием детей и образованием, финансовыми и жилищными вопросами, что в дальнейшем поможет в интеграции.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Запланировано 36 двухчасовых информационных сессий. Мероприятия будут проходить в различных формах:

  • постоянные сессии в форме семинаров и лекций;
  • встречи с врачами, учителями, полицейскими и т. д.;
  • совместные посещения приёмных/поликлиник, детских садов, банка или государственных учреждений.

Сессии будут проводиться на английском языке и в зависимости от требования на русском, украинском, польском или других языках.

Если ты живёшьна территории Мазовецкого Воеводства и хочешь организовать такое мероприятие в своем городе – свяжись с нами!

Мы проинформируем о дате проведения обучения соответствующим уведомлением в разделе «Новости» на нашем веб-сайте, а также на нашей страничке на Facebook.

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.