Eating Together – Książka kucharska

Z wielką przyjemnością prezentujemy Wam Książkę Kucharską “Eating Together”, czyli jeden z rezultatów pracy w ramach projektu MIVA (Migrants’ Integration through Volunteering Activities) – „Integracja migrantów poprzez działania wolontariackie” (MIVA) finansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI). Książka kucharska zawiera kilkanaście wielokulturowych przepisów, która powstały dzięki warsztatom kulinarnym odbywających się w ramach projektu.

Książkę w wersji elektronicznej można pobrać na stronie MIVA. Smacznego!