Projekt HealthMi – Newsletter 1

Przedstawiamy poniżej Newsletter nr 1 projektu HealthMi.

HealthMi ma na celu zwiększanie szacunku i zrozumienia dla różnorodności w zakresie zdrowia, kompetencji międzykulturowych i obywatelskich, przy jednoczesnym wspieraniu wartości związanych ze zdrowiem i obywatelstwem w UE.

NEWSLETTER 1 do pobrania poniżej: