REMCREAD – nasz nowy projekt!

Niedawno rozpoczęliśmy nasz nowy unijny projekt Remcread (Empowering Refugee & Migrant Women through Creative Methods and Digital Literacy), który ma na celu wzmacnianie pozycji społecznej uchodźczyń i migrantek poprzez zapewnianie im szkoleń, mentoringu i możliwości nawiązywania kontaktów. Inicjatywa ta ma na celu wsparcie ich działań w kierunku zrównoważonego rozwoju i samorealizacji. Dzięki warsztatom uczestniczki będą miały szansę opracowywać i rozwijać swoje projekty w różnych sektorach, w tym w branży spożywczej, modowej i technologicznej. Kreatywne warsztaty posłużą kobietom za platformę do prezentowania umiejętności i talentów, przyczyniając się do tworzenia bogatego dziedzictwa Unii Europejskiej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską.

Więcej na naszej stronie: https://www.remcreadwomen.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/remcread/

Instagram: https://www.instagram.com/remcread/