Szkolenie HealthMi w Palermo

Zgodnie z planem projektowym wzięliśmy udział w szkoleniu LTTA we Włoszech. Szkolenie, realizowane w ramach projektu HealthMi, odbyło się w Palermo w dn. 21-23 listopada. Podczas spotkania każda z organizacji partnerskich przeprowadziła szkolenia, m.in. w zakresie kompetencji międzykulturowych, identyfikacji stresu, higieny i chorób cywilizacyjnych, dostępu do służby zdrowia oraz zdrowia psychicznego osób z doświadczeniem migracji. Podobne szkolenia zostaną wkrótce przeprowadzone wśród osób reprezentujących służbę zdrowia czy pomoc społeczną we wszystkich krajach organizacji partnerskich.

Szczegóły wkrótce na Facebooku i stronie!