MIVA: WARSZTATY BUDOWANIA POTENCJAŁU

Fundacja dla Somalii zorganizowała swoje kolejne warsztaty budowania potencjału na rzecz integracji w społeczeństwie i życia zawodowego (Capacity Building Workshops for Integration in Society and Working Life Issues), będące częścią działań prowadzonych w ramach projektu Integracja migrantów poprzez działania wolontariackie (MIVA). 

Data: 18 lutego 2021, godz. 17:00

Miejsce: warsztaty online na platformie Zoom

Warsztay prowadzone były przez Patrycję Kozieł i Omoye Akhagbę.

Wśród podjętych tematów znalazły się: kompetencje międzykulturowe i szkolenie umiejętności ważnych w życiu zawodowym, zarządzanie różnorodnością i mediacja międzykulturowa oraz mapowanie umiejętności i kompetencji obywateli państw trzecich (narzędzie UE do tworzenia profili umiejętności dla obywateli państw trzecich – 2017 r.).

Narzędzie UE do profilowania umiejętności dla obywateli państw trzecich (EU Skills Profile Tool for Third  Country Nationals) zostało zaprojektowane w celu wspierania rozpoznawania umiejętności osób ubiegających się o azyl, uchodźców, migrantów i obywateli państw trzecich, którzy przebywają na terenie państw Unii Europejskiej.  Jest dostępne pod linkami:

EU Skills Profile Tool for Third Country Nationals

New Skills Agenda for Europe

 

Dziękujemy za Wasz udział!