Projekt MIVA: Spotkanie inauguracyjne w Pireusie, Grecja, 13-14 lutego 2019

Mamy przyjemność ogłosić rozpoczęcie projektu „Integracja migrantów poprzez działania wolontariackie” (MIVA) realizowanego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI). Projekt został zainaugurowany spotkaniem, które odbyło się w Pireusie, w Grecji, w dniach 13-14 lutego 2019 r. W spotkaniu, mającym na celu przedyskutowanie najlepszych strategii realizacji projektu, wzięli udział wszyscy partnerzy konsorcjum.

Celem projektu jest promowanie wdrażania interaktywnych działań na rzecz zwiększenia poziomu integracji i uczestnictwa obywateli państw trzecich w życiu społecznym i kulturalnym społeczności przyjmującej oraz w sektorze wolontariatu, a także upowszechniania budowania zdolności społeczności lokalnych w zakresie skutecznych działań integracyjnych z grupą docelową. Odbywać się to będzie poprzez różne działania podczas trwania całego projektu, tj. działania międzykulturowe i upowszechniające, platformę solidarności INDIGO, warsztaty budowania potencjału itp.

Ponadto, ideą projektu jest podjęcie kwestii integracji migrantów poprzez stworzenie możliwości dla wolontariatu, co z kolei może prowadzić do ich zaangażowania w życie zawodowe społeczności przyjmującej. Wolontariat umożliwia jednostkom spotkanie z innymi ludźmi, przyczynia się do lepszego zrozumienia życia codziennego w kraju i doskonalenia umiejętności, jednocześnie zwiększając zaangażowanie i integrację w nowym środowisku. Wolontariat migrantów stanowi znaczącą wartość i ukazuje szczególne cechy uczestnictwa migrantów w życiu społecznym.

Istotnymi elementami projektu odpowiadającymi założonym celom, są: platforma solidarnościowa i aplikacja INDIGO, opracowanie programów budowania zdolności potencjału i wprowadzanie działań międzykulturowych, które zwiększą interakcję między obywatelami państw trzecich a mieszkańcami w kraju przyjmującym.

Do grup docelowych projektu należą obywatele państw trzecich, wolontariusze, szkoleniowcy, przedstawiciele władz rządowych wszystkich szczebli, organizacji migrantów i organizacji pozarządowych. Łączną liczbę osób, którzy bezpośrednio i pośrednio skorzystają z projektu, szacuje się na około 50 tys. uczestników.

Konsorcjum MIVA składa się z 7 organizacji z 6 różnych krajów europejskich: Grecji, Cypru, Francji, Włoch, Polski i Finlandii.

Inicjatywa jest wspierana przez DYREKCJĘ GENERALNĄ DS. MIGRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Więcej informacji znajdziesz na tej stronie konsorcjum www.mivaproject.eu .