WESPRZYJ DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI DLA SOMALII!

F

Fundacja dla Somalii działa od ponad 11 lat. Chociaż od 2015 roku nie ma już wśród nas Fundatora organizacji, w dalszym ciągu działamy i oferujemy swoje usługi migrantom i migrantkom. Chcemy kontynuować misję Abdulcadira Gabeire Farah. Możecie nam w tym pomóc.

Naszym celem jest promowanie dialogu międzykulturowego i polityki różnorodności. Poprzez naszą działalność staramy się szerzyć ideę tolerancji i poszanowania praw człowieka. Każdy bowiem, bez względu na swoje pochodzenie, rasę, wyznanie, płeć, orientację seksualną czy poglądy, zasługuje na pełną akceptację w społeczeństwie.

NASZ RACHUNEK BANKOWY: 72 1090 2851 0000 0001 1732 4583 (PLN)

BIC/SWIFT WBKPPLPP

IBAN: PL06 1090 2590 0000 0001 2306 5244 (EUR)

IBAN: PL87 1090 2590 0000 0001 2318 3775 (USD)

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

N

auczamy migrantów i migrantki języka polskiego. Zapewniamy doradztwo prawne, zawodowe i psychologiczne. Szkolimy z zakładania i prowadzenia biznesu w Polsce oraz informujemy o sposobach funkcjonowania różnych instytucji w naszym kraju. Asystenci kulturowi pomagają cudzoziemcom w poszukiwaniu mieszkania i służą wsparciem podczas wizyt w urzędach. Wszystkie nasze usługi są bezpłatne.

A

by kontynuować misję Fundacji i świadczyć usługi na rzecz migrantów i migrantek, potrzebujemy Waszego wsparcia – zarówno ze strony darczyńców indywidualnych, jak i firm. Bez Waszej pomocy, nie będziemy w stanie funkcjonować na taką skalę, jak obecnie.

Liczy się każda kwota, niezależnie od wielkości. Możesz wesprzeć Fundację dla Somalii dokonując dowolnej wpłaty na nasze konto bankowe: Bank Zachodni WBK SA 72 1090 2851 0000 0001 1732 4583. Każda złotówka przeznaczana jest na cele statutowe Fundacji.