Bezpłatne konsultacje dla kobiet migrantek!

Nasze konsltacje w ramach projektu „Program wsparcia kobiet migrantek doświadczających przemocy ze względu na płeć” trwają!

Niezwykle cieszy nas zaufanie naszych beneficjentek, dzięki któremu możemy oferować im realną pomoc, a sprawy z którymi do nas przychodzą bywają naprawdę trudne.

Jeśli Ty lub ktoś kogo znasz, potrzebuje pomocy zadzwoń pod nasz numer:
22 658 04 87

***

Our consultations as part of the project “Support program for migrant women experiencing gender-based violence” are ongoing!

We are extremely pleased with the trust of our beneficiaries, thanks to which we can offer them effective help, and the cases with which they come to us can be really difficult.

If you or someone you know needs help, call our number:
22 658 04 87

Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.