HealthMi – prace nad Hybrydowym Programem Szkoleniowym dla Migrantów/ek

Hybrydowy Program Szkoleniowy dla Migrantów i Migrantek to specjalistyczny program szkoleniowy w zakresie korzystania z lokalnych usług opieki zdrowotnej w krajach partnerskich, w tym wsparcia psychologicznego i Covid-19.

Konsorcjum partnerskie opracowuje obecnie 90-godzinny hybrydowy program szkoleniowy, który będzie uwzględniał indywidualne potrzeby migrantów i migrantek przebywających w kraju przyjmującym. Ma na celu budowanie nieformalnych sieci wsparcia, dzięki którym migranci i migrantki mogą efektywnie korzystać ze wskazówek i porad potrzebnych do przezwyciężenia wyzwań związanych z integracją i opieką zdrowotną. Program szkolenia będzie dotyczył następujących zagadnień:

  1. Procedury pierwszej pomocy
  2. Aktualne problemy zdrowotne migrantów/ek
  3. Podstawowe prawa zdrowotne migranta/ki po przyjeździe
  4. Problemy zdrowia psychicznego
  5. Choroby
  6. Dane kontaktowe lokalnych pracowników służby zdrowia
  7. Stres i wsparcie psychologiczne
  8. Dobre samopoczucie

#Erasmusplus #Zdrowie #HealthMi #ZdrowieMigrantów #Opiekazdrowotna #UmiejętnościZdrowotne