HealthMi – Prace nad programem szkoleniowym dla służby zdrowia

Konsorcjum partnerskie pracuje obecnie nad opracowaniem programu doskonalenia zawodowego dla pracowników i pracownic służby zdrowia. Celem tego programu jest wyposażenie ich w odpowiednią wiedzę i umiejętności, a tym samym zapewnienie migrantom i migrantkom odpowiedniej opieki zdrowotnej.

Program ten, wyposażony w narzędzia teoretyczne, metodologiczne i operacyjne ułatwiające zarządzanie zdrowiem, składa się z dziewięciu modułów obejmujących następujące tematy:

  1. Narodowe problemy zdrowotne
  2. Obraz epidemiologiczny migrantów/ek w kraju
  3. Wzmacnianie kompetencji międzykulturowych i wrażliwości na różnorodność
  4. Obszar medyczny, społeczny i psychologiczny migrantów/ek
  5. Identyfikacja stresu migrantów/ek
  6. Lepsze włączenie społeczne, dobrostan i zdrowie psychiczne
  7. Choroby zakaźne, higiena i bezpieczeństwo
  8. COVID-19 i jego konsekwencje na zdrowie migrantów/ek
  9. Standard tłumaczeń ustnych dla służb publicznych (PSI)