Wizyta dziennikarzy z Singapuru w naszym Punkcie!

To naprawdę wielka duma pokazywać światu wszystkie wspaniałe rzeczy, które dzieją się w naszy punkcie Informacyjno-Doradczym dla obywateli Ukrainy w Warszawie!

Punkt prowadzimy wspólnie z Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Obywatele Ukrainy mogą u nas bezpłatnie skorzystać z porad doradców integracyjnych, a w wybrane dni także psychologa, doradcy zawodowego czy prawnika.

Dzisiaj mogliśmy opowiedzieć o naszej działalności dziennikarzom z Singapuru.

Jesteś migrantem i potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń pod numer:

22 658 04 87

***

It is really a great pride to show the world all the great things that are happening at our Information and Advisory Center for Ukrainian Citizens in Warsaw!

We run the point together with the Mazowieckie Voivodeship Office Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Citizens of Ukraine can receive free advice from integration advisors, and on selected days also from a psychologist, job search advisor or lawyer.

Today we could tell journalists from Singapore about our activities.

If you are a migrant and need help please call:

22 658 04 87