Wygraj 3200 $ na swoją inicjatywę!

Wspieramy 5. edycję programu Hello Entrepreneurship organizowanego przez Ashoka i Citi Foundation. Citi Handlowy

#HelloEntrepreneurship to program wspierający przedsiębiorczość społeczną osób z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym.

10 finałowych inicjatyw skorzysta ze wsparcia merytorycznego dostosowanego do ich potrzeb i otrzyma 3200 USD na rozwój ich działań!

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o programie Hello Entrepreneurship i przedsiębiorczości społecznej oraz przygotować się do napisania dobrego wniosku, zapisz się na listę – otrzymasz link do formularza zgłoszeniowego oraz bezpłatny kurs “Przedsiębiorczość osób w drodze – dla wspólnego dobra”:

Swoje pomysły można zgłaszać do 1 października 2023 roku

Link do zapisów:
https://forms.office.com/r/ynGiK7xigJ

***

We support the 5th edition of the Hello Entrepreneurship program organized by Ashoka and Citi Foundation. Citi Handlowy

#HelloEntrepreneurship is a program supporting social entrepreneurship of people with migration and refugee experience.

The final 10 initiatives will benefit from substantive support tailored to their needs and will receive USD 3,200 to develop their activities!

If you want to know more about the Hello Entrepreneurship program and social entrepreneurship and prepare to write a good application, sign up for the list – you will receive a link to the application form and a free course “Entrepreneurship of people on the move – for the common good”:

You can submit your ideas until October 1, 2023

Link to registration:
https://forms.office.com/r/ynGiK7xigJ