ZAPRASZAMY NA SOBOTĘ INFORMACYJNĄ!

We invite you for the next INFORMATION SATURDAY on November 19th!

During the event, you will be able to obtain information on the ongoing cases in the Office. You can sign up for a direct consultation by calling 📞22 695 67 73
(from 8 a.m. to 3 p.m.)

At the same time, in order to obtain information on the legalization of stay in Poland, we encourage you to use the hotline operated by an employee of the Department of Foreigners’ Affairs:
📞 22 695 66 69 (from 8 a.m. to 3 p.m.)

In addition, during the Information Saturdays, the Foundation for Somalia and the Fundacja i Szkoła Nauki Języków Obcych “Linguae Mundi” run their information and advisory points on:

✅ registration for specialist consultations: psychologist, career counselor, lawyer, labor law
✅ enrollment for Polish language courses, adaptation courses, business development
✅ information on: labour market, education, cultural differences, response to domestic violence

We are waiting for you at Marszałkowska 3/5, Warsaw!

***

Приглашаем на информационную субботу, 19 ноября!

Для личной консультации вы можете записаться по телефону 📞 22 695 67 73 (с 8:00 до 15:00)

В то же время для получения информации по легализации пребывания в Польше мы рекомендуем Вам воспользоваться горячей линией, обслуживаемой сотрудником Отдела по делам иностранцев:
📞 22 695 66 69 (с 8:00 до 15:00)

Кроме того, во время информационных суббот консультации в своих информационно-консультационных пунктах проводят Фонд для Сомали и Фонд Linguae Mundi. Проходят:

✅ записи на специализированную консультацию: психолог, консультант по поиску работы, юрист(трудовое или семейное право)
✅ запись на курсы: языковые, адаптивные, ведение бизнеса
✅информация о рынке труда, образовании, культурных различиях, реагировании на насилие в семье

Приглашаем вас по адресу Marszałkowską 3/5 3/5 в Варшаве!

***
Od 5 listopada ruszają SOBOTY INFORMACYJNE w Wydziale Spraw Cudzoziemców Mazowiecki Urząd Wojewódzki

W trakcie wydarzenia będzie można uzyskać informacje nt. toczących się w Urzędzie spraw. Na bezpośrednie konsultacje można zapisać się dzwoniąc pod numer 📞22 695 67 73
(w godzinach 8-15)

Jednocześnie w celu uzyskania informacji nt. legalizacji pobytu w Polsce zachęcamy do skorzystania z infolinii obsługiwanej przez pracownika Wydziału Spraw Cudzoziemców:
📞 22 695 66 69 (w godzinach 8-15)

Ponadto w trakcie Sobót Informacyjnych swoje punkty informacyjno-doradcze prowadzi Fundacja dla Somalii i Fundacja Fundacja i Szkoła Nauki Języków Obcych “Linguae Mundi”. Trwają:

✅ zapisy na konsultacje specjalistyczne: psycholog, doradca zawodowy, prawnik, prawo pracy
✅ zapisy na kursy: językowe, adaptacyjne, prowadzenie dział. gospodarczej
✅ spotkania na temat: rynku pracy, edukacji, różnic kulturowych, reagowania na przemoc w rodzinie

Zapraszamy na Marszałkowską 3/5 w Warszawie!

Projekt nr 13/14-2022/OG-FAMI pt.” „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb wynikających z masowego napływu obywateli państw trzecich spowodowanego wojną w Ukrainie” jest finansowany z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji i budżetu państwa.