Fundacja dla Somalii zmienia nazwę!

Fundacja dla Somalii działa nieprzerwanie od 2007 roku i przez ten czas organizacja pomogła wielu potrzebującym osobom. Od lat nie zajmuje się ona już tylko działaniami na terenie Afryki, ale stara się wspierać wszystkich migrantów bez względu na kraj pochodzenia. Władze fundacji zdecydowały o zmianie formalnej nazwy organizacji.

7. października Fundacja dla Somalii obchodziła swoje 15. Urodziny. Był to czas podsumowań
i refleksji, ale przede wszystkim nowego otwarcia i planów na dalsze intensywne działania wspierające migrantów w Polsce. Fundacja rozpoczyna nowe projekty, dzięki którym będzie jeszcze efektywniej pomagać osobom przybywającym do naszego kraju nie tylko w kwestiach związanych z legalizacją pobytu, ale także w znalezieniu pracy, nauce języka czy lepszej asymilacji.

Władzom fundacji zależało na ogłoszeniu zmian podczas 15. urodzin organizacji oraz rozdania pierwszych Nagród im. Abdulcadira Gabeire Farah za działania na rzecz migrantów w Polsce. Podczas wydarzenia „NOWY DOBRY START Fundacji dla Somalii” po raz pierwszy zaprezentowano nowe logo oraz przedstawiono nową nazwę – Fundacja dla Migrantów DOBRY START im. Abdulcdira Gabeire Farah. Wkrótce zmiany pojawiły się także w kanałach Social Media.

Jednak aby zmiany nastąpiły także formalnie wymagane jest nieco więcej czasu. Organizacja działa intensywnie, aby również w tym aspekcie je zatwierdzić. Do tego czasu formalnie wciąż pomaga potrzebującym pod nazwą Fundacja dla Somalii.

Zależy nam, aby nasi beneficjenci i organizacje partnerskie przyzwyczajali się do nowej nazwy, a przede wszystkim pamiętali, że nasza organizacja wspiera wszystkich migrantów, bez względu na to, z jakiego kraju pochodzą.

O zmianach formalnych będziemy oficjalnie informować wkrótce.

Z poważaniem
Zespół FDS