Poznajcie Inkubatorowców: Elmi

P

ochodzący z Somalii Elmi Abdi z wykształcenia jest weterynarzem, absolwentem Uniwersytetu w Mogadiszu (Gaheyr – to po somalijsku uniwersytet). Dwa lata pracował jako weterynarz w Somalii.

Po emigracji do Polski zaczął działać w trzecim sektorze: obecnie jest prezesem Stowarzyszenia Somalijskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Główne cele organizacji to promowanie wspólnoty somalijskiej w Polsce, somalijskiej kultury, języka kraju, literatury.

Realizują także projekty związane z integracją diaspory somalijskiej ze społeczeństwem przyjmującym.

Bardzo ważne jest również wsparcie migrantów – żeby mogli odnaleźć się w nowym kraju. Beneficjentami Stowarzyszenie są nie tylko Somalijczycy, ale wszyscy migranci, którzy potrzebują pomocy i zgłaszają się do organizacji, zwłaszcza Afrykańczycy, którzy najczęściej zgłaszają się do Stowarzyszenia.

elmi abdi

O INKUBATORZE

W ramach Inkubatora dużo się nauczyłem w kwestii pisania projektów, składania wniosków o granty i zdobywania finansów na działalność Stowarzyszenia. W przyszłości Stowarzyszenie ma rozszerzać pole swoich aktywności. Działalność nie będzie ograniczać się tylko do Polski – Stowarzyszenie ma być także obecne za granicą: chcemy też starać się o pomoc humanitarną dla państw afrykańskich, zwłaszcza Somalii.

PROJEKTY MŁODZIEŻOWE

Elmi Abdi realizuje projekty młodzieżowe – polegają one na wymianie młodzieży z różnych państw europejskich. Chodzi szczególnie o to, by młodzi ludzie mogli wymieniać swoje doświadczenia, dyskutować nad problemami dyskryminacji rasowej, problemami zrównoważonego rozwoju etc. Często wśród współpracującej młodzieży są członkowie diaspor somalijskich w Europie, ale podstawowym założeniem jest to, żeby nie byli to wyłącznie Somalijczycy, ale grupy wielokulturowe, uczące się wzajemnej współpracy i szacunku.

Działalność Stowarzyszenia je przede wszystkim otwarta – opiera się na szerokiej współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami państwowymi.

STOWARZYSZENIE SOMALIJSKIE W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ssrp

efiProjekt „Międzykulturowy Inkubator Organizacji Migranckich” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państwa Trzecich oraz budżetu państwa.

Leave a Comment