Fundacja Ocalenie: pomoc psychologiczna

N

asza zaprzyjaźniona organizacja – Fundacja Ocalenie – oferuje pomoc psychologiczną dla cudzoziemców w Polsce.

Indywidualne spotkania z psychologiem prowadzone są w atmosferze zaufania, dyskrecji i szacunku. Specjaliści oferujący pomoc w Fundacji Ocalenie są osobami, z którymi w bezpiecznych warunkach porozmawiać możesz o:

  • trudnościach spowodowanych wcześniejszymi traumatycznymi doświadczeniami,
  • obecnie doświadczanych kryzysach,
  • szoku kulturowym,
  • trudnościach związanych ze zmianą statusu, pozycji, roli społecznej, doświadczeniu rozłąki z rodziną,
  • długotrwałej niepewności, stresie.

Zapewniają Ci również wsparcie i zrozumienie w trudnych sytuacjach, pomagają poprawić rozumienie i radzenie sobie z własnymi emocjami (lękiem, niepokojem, osamotnieniem, agresją). W razie wątpliwości możesz skonsultować się przed podjęciem ważnych decyzji życiowych i wspólnie poszukać rozwiązań dla napotykanych problemów, znaleźć motywację do zmiany.

Konsultacje prowadzone są w trzech językach: po polsku, angielsku i rosyjsku.

Szczegółowe informacje do pobrania w linkach:

Fundacja Ocalenie zaprasza też do kontaktu telefonicznego pod numerem 22 828 04 50 lub przez e-mail: psycholog@cpc.org.pl.

Fundacja Ocalenie, ul. Koszykowa 24/1, 00-553 Warszawa

Leave a Comment