Uczymy się tolerancji!

F

undacja dla Somalii, Fundacji Polskie Forum Migracyjne oraz Urząd ds. Cudzoziemców realizują projekt pod nazwą „Od tolerancji do integracji”. Projekt ma za zadanie budowanie dobrych relacji międzykulturowych w miejscowościach, w których działają ośrodki dla uchodźców.

Chcemy pomóc mieszkańcom małych miast i wsi, w których działają ośrodki dla uchodźców, dowiedzieć się więcej o cudzoziemcach – mówią organizatorzy.

Projekt ma na celu budowanie otwartości, przełamywanie wzajemnych stereotypów i przeciwdziałanie dyskryminacji, rasizmu i ksenofobii.

Działania będą realizowane także w Warszawie.

Co będzie się działo?

Szkoła Tolerancji – to cykl warsztatów międzykulturowych dla dzieci polskich i cudzoziemskich. Warsztaty są zaproszeniem dla dzieci do tworzenia własnych wydarzeń międzykulturowych w swoim środowisku – za najlepszą inicjatywę będzie nagroda!

Aktywni dla Tolerancji – wizyta studyjna „uchodźczym szlakiem” dla mediów. Projekt przewiduje też indywidualne spotkania i konsultacje dla dziennikarzy lokalnych.

Liderzy tolerancji – spotkania informacyjne dotyczące uchodźców szyte na miarę potrzeb lokalnej społeczności.

WIELKI KONKURS dla młodzieży na hasło reklamujące tolerancję w lokalnym środowisku – najlepsze hasła stworzą ogólnopolską kampanię informacyjną o tolerancji.

Trwa od marca 2014 roku do lipca 2015 roku. Zajrzyj też na bloga projektu. Strona tutaj.

Projekt jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Urzędu do spraw Cudzoziemców w ramach programu „Obywatele dla demokracji”.

Leave a Comment