WAŻNE: wnioski o pobyt tylko przez telefon i internet

O

d 1 kwietnia wnioski o zezwolenie na pobyt czasowy, stały i rezydenta długoterminowego UE będą przyjmowane w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę. Termin zarezerwować można telefonicznie oraz przez pocztę elektroniczną. Rozwiązanie to podyktowane jest lawinowym wzrostem wpływających aplikacji. W delegaturach MUW procedura pozostaje bez zmian.

Wprowadzone zmiany oznaczają, że nie będą przyjmowane osoby z kolejki.

Aby złożyć osobiście wniosek w urzędzie należy od 1 kwietnia:

  • zadzwonić pod numer telefonu: 22 695 67 61 lub 22 695 67 64,
  • wysłać e-mail na adres wniosek@mazowieckie.pl (podając swój numer telefonu z prośbą o kontakt w celu umówienia się na złożenie wniosku).

Przypominamy o innych możliwościach złożenia wniosków, cały czas dostępnych dla klientów.

Aplikację można złożyć:

  • w punkcie przyjmowania korespondencji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Bankowy 3/5, pokój 39, wejście B, (w tej sytuacji wysłane zostanie wezwanie do uzupełnienia brakujących dokumentów oraz złożenia odcisków linii papilarnych),
  • w ogólnomiejskim punkcie obsługi mieszkańców m. st. Warszawy, plac Starynkiewicza 7/9,
  • wniosek można także wysłać pocztą na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Spraw Cudzoziemców, Oddział Legalizacji Pobytu, ul. Długa 5, 00-263 Warszawa. Po zarejestrowaniu wniosku wysłane zostanie wezwanie do uzupełnienia brakujących dokumentów oraz złożenia odcisków linii papilarnych z wyznaczonym konkretnym dniem,
  • w Delegaturach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego: w Ciechanowie (przy ul. 17 Stycznia 17, parter, hala 9); Płocku (przy ul. 3 Maja 16, parter, pokój 10);  Siedlcach (przy ul. Piłsudskiego 38, parter, pokój 14); Ostrołęce (przy ul. Gorbatowa 15, parter, pokój 46B) oraz w Radomiu (przy ul. Żeromskiego 53, II piętro, pokój 261), gdzie od 26 marca 2015 r. zostanie wprowadzona kompleksowa obsługa interesantów łącznie z pobraniem odcisków linii papilarnych.

Leave a Comment