ZAPYTANIE OFERTOWE NA PODRĘCZNIKI DO NAUKI JĘZYKA POLSKIEGO I KSIĄŻKI METODOLOGICZNE DLA NAUCZYCIELI

[vc_row][vc_column][mk_image src=”https://fds.org.pl/wp-content/uploads/2018/09/ZAPYTANIE-OFERTOWEObszar-roboczy-1.png” crop=”false”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]W związku z zaakceptowaniem wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Fundacja dla Somalii informuje, że przeprowadzi zamówienie na podręczniki do nauki języka polskiego i książki metodologiczne dla nauczycieli.

Głównym celem projektu jest stworzenie wyspecjalizowanego programu integracyjnego i aktywizacji zawodowej cudzoziemców. Działania projektowe realizowane przez Fundację obejmują prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych zapewniających indywidualne doradztwo integracyjne, prawne, zawodowe, psychologiczne, realizuję programu asystentów międzykulturowych wywodzących się ze środowisk migranckich, kursy języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania z elementami kultury i działaniami integracyjnymi, program przygotowania do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i aktywizacji na rynku pracy, a także cykl wydarzeń integracyjnych i międzykulturowych.

Przedmiotem zamówienia są Podręczniki do nauki języka polskiego i książki metodologiczne dla nauczycieli: lista książek i ilości znajdują się tutaj.

JAK ZŁOŻYĆ OFERTĘ?

Ofertę należy złożyć wg załączonego formularza ofertowego.

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

2. Oferta musi być czytelna;

3. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 października 2020 do godz. 16:30 .

– osobiście w siedzibie zamawiającego: ul. Bracka 18/63 w Warszawie; – pocztą elektroniczną na adres wspolpraca@fds.org.pl

4. Zamawiający odrzuci ofertę:

1) złożoną po terminie;

2) niezgodną z treścią zapytania ofertowego;

4) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi;

5) jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia;

6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.1. Jako ofertę należy złożyć swoje CV i list motywacyjny.

Do pobrania:

1) Szczegóły dotyczące oferty oraz postępowania wyboru znajdują się tutaj.

2) Plik excel z listą podręczników do złożenia oferty.

3) Formularz zamówienia znajduje się tutaj.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mk_image src=”https://fds.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/stopka-aktualna_05.09.2018.png” crop=”false”][/vc_column][/vc_row]