Broszura Projektu HelpMi

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą projektu HelpMi! Prezentujemy w niej najważniejsze informacje na temat projektu, główne cele i założenia, podstawowe rezultaty, zakładane wyniki oraz dane kontaktowe i szczegóły o finansowaniu.

Broszura jest dostępna we wszystkich językach partnerów HelpMi – znajdziecie je na Facebooku i stronie internetowej projektu.

Broszura w wersji PDF dostępna jest tutaj w języku polskim  oraz języku angielskim.