Zapytanie ofertowe na prowadzenie lekcji międzykulturowych

[vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mk_image src=”https://fds.org.pl/wp-content/uploads/2018/09/praca2Obszar-roboczy-1.png” crop=”false”][mk_padding_divider][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]W związku z zaakceptowaniem wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Fundacja dla Somalii zaprasza do składania ofert w zamówieniu.

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie 90 lekcji międzykulturowych w szkołach podstawowych na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego w 2020 i 2021 roku. Celem lekcji jest przybliżenie uczniom specyfiki wybranej kultury / kultur, promocja wielokulturowości i tolerancji w szkołach.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mk_fancy_title style=”true” color=”#00afec” size=”26″ txt_transform=”uppercase” font_family=”none”]ZAKRES ZAMÓWIENIA:[/mk_fancy_title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

  1. Opracowanie i przeprowadzenie lekcji międzykulturowych, każdej po 90 minut (2 godziny lekcyjne), każdorazowo dla grupy minimum 15 i maksimum 30 osób.
  2. Łącznie poszukujemy prowadzących 90 lekcji międzykulturowych.
  3. Lekcje będą realizowane zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Fundację dla Somalii i w szkołach wskazanych przez Fundację.
  4. Fundacja posiada cześć materiałów związanych z różnymi krajami i w sprawie materiałów należy się skoordynować z Fundacją. W praktyce, większość materiałów powinna być zapewniona przez prowadzącego.

[/vc_column_text][mk_fancy_title style=”true” color=”#00afec” size=”26″ txt_transform=”uppercase” font_family=”none”]Zakres obowiązków prowadzącego lekcje:[/mk_fancy_title][vc_column_text]

  • Przygotowanie całościowego planu lekcji, uwzględniającego wybrane tematy oraz metodologię, szczegóły pracy i materiały.
  • Przygotowanie prezentacji oraz innych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia lekcji.
  • Sprawozdawczość zgodnie z wzorami dokumentów.

Na etapie składania oferty wymagane jest przygotowanie wstępnego planu lekcji, uwzględniającego wybrane tematy, metodologię, szczegóły pracy i użyte materiały, z uwzględnieniem specyfiki zajęć dla wybranych grup wiekowych lub tematów.

Miejsce świadczenia usług: szkoła wskazana przez Fundację dla Somalii

Czas świadczenia usług: od poniedziałku do piątku w godzinach lekcyjnych lub w trakcie wakacji (w dni robocze)

Termin obowiązywania umowy: luty 2020 – luty 2021[/vc_column_text][mk_padding_divider size=”20″][mk_fancy_title style=”true” color=”#00afec” size=”26″ txt_transform=”uppercase” font_family=”none”]JAK ZŁOŻYĆ OFERTĘ?[/mk_fancy_title][vc_column_text]1. Jako ofertę należy złożyć swoje CV oraz wypełniony formularz ofertowy, będący załącznikiem.

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

3. Oferta musi zawierać ofertę cenową brutto za 1 lekcję (1 lekcja = 90 minut).

4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24 stycznia 2020 do godz. 16:30.

– osobiście w siedzibie zamawiającego: ul. Bracka 18/63 w Warszawie. – w formie skanu pocztą elektroniczną na adres hr@fds.org.pl z tytułem wiadomości: Lekcje międzykulturowe

5. Zamawiający odrzuci ofertę:

1) złożoną po terminie;

2) złożoną przez wykonawcę niespełniającego kwalifikacji wymaganych;

6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

Pełna oferta znajduje się tutaj.[/vc_column_text][mk_padding_divider][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mk_image src=”https://fds.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/stopka-aktualna_05.09.2018.png” crop=”false” link=”https://goo.gl/forms/Ca39q9Viij1MlHr73″ align=”center”][vc_column_text]Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]