Zapytanie ofertowe na Wydruk planera projektowego ABC nr Z/2020/07 z dnia 17 stycznia 2020

Fundacja dla Somalii informuje, że przeprowadzi zamówienie na Wydruk planera projektowego ABC nr Z/2020/07 z dnia 17 stycznia 2020.

Przedmiotem zamówienia jest Wydruk planera projektowego ABC.

Specyfikacja techniczna:

 • Format 165×235
 • Okładka w oprawie twardej, z gąbką, oklejana kredą z zadrukiem 4/0 oraz z folią matową/soft 1/0, kapitałka, tasiemka
 • objętość:
  • wyklejka z zadrukiem 4/4 papier munken 120/150g
  • środek karty z zadrukiem 1/1, papier 80 g munken 152 strony
 • strony ze wstępem, kalendarzem 2020, 2021 i strony z planerem 31 dni na każdej stronie – razem 20 stron
 • kalendaria 54 rozkładówki tygodniowe + na początku miesiąca zawsze jest strona z jakimś cytatem (prawa), a na koniec miesiąca strona na notatki (lewa) razem to 132 strony
  • środek karty z zadrukiem 4/4, papier munken 80g, 40 stron
  • wyklejka zadruk 4/4, papier munken 120/150g
 • Razem 192 strony + okładki i wyklejki

Cena jednostkowa brutto w zaproponowanych nakładach jest przedmiotem tego zamówienia:

1. Nakład 1000 sztuk

2. Nakład 1200 sztuk

3. Nakład 1500 sztuk

JAK ZŁOŻYĆ OFERTĘ?

1. Jako ofertę należy złożyć swoje CV oraz wypełniony formularz ofertowy, będący załącznikiem do tej oferty.

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

3. Oferta musi być czytelna;

4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31 stycznia 2020 do godz. 16:30.

– osobiście w siedzibie zamawiającego wskazanej w pkt. II; – pocztą elektroniczną na adres wspolpraca@fds.org.pl.

5. Zamawiający odrzuci ofertę:

1) złożoną po terminie;

2) niezgodną z treścią zapytania ofertowego;

4) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi;

5) jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia;

6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

Pełna oferta znajduje się tutaj.

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.