Zapytanie ofertowe na usługę cateringową dla uczestników pierwszego cyklu szkoleń ABC Przedsiębiorczości

[vc_row][vc_column][mk_image src=”https://fds.org.pl/wp-content/uploads/2018/09/cateringObszar-roboczy-1-1.png” crop=”false”][vc_column_text]W związku z zaakceptowaniem wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Fundacja dla Somalii informuje, że przeprowadzi zamówienie na zapewnienie wyżywienia w trakcie przerwy obiadowej dla 20 uczestników szkoleń ABC Przedsiębiorczości.

Głównym celem projektu jest stworzenie wyspecjalizowanego programu integracyjnego i aktywizacji zawodowej cudzoziemców. Działania projektowe realizowane przez Fundację obejmują prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych zapewniających indywidualne doradztwo integracyjne, prawne, zawodowe, psychologiczne, realizuję programu asystentów międzykulturowych wywodzących się ze środowisk migranckich, kursy języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania z elementami kultury i działaniami integracyjnymi, program przygotowania do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i aktywizacji na rynku pracy, a także cykl wydarzeń integracyjnych i międzykulturowych.

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla uczestników pierwszego cyklu szkoleń ABC Przedsiębiorczości – 20 osób, która obejmuje przerwę obiadową. W ramach jednego cyklu szkoleń planuje się 21 dni szkoleniowych w weekendy, łącznie przedmiotem zamówienia jest zapewnienie przerwy obiadowej dla 20 osób przez 21 dni na przestrzeni od października 2018 do kwietnia 2019.[/vc_column_text][mk_fancy_title style=”true” color=”#00afec” size=”26″ txt_transform=”uppercase” font_family=”none”]Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:[/mk_fancy_title][vc_column_text]* przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłków w dni wskazane przez Zamawiającego, menu powinno być zróżnicowane na 21 dni szkoleniowych, szczególnie w odniesieniu do dni szkoleniowych następujących po sobie lub weekendów szkoleniowych następujących po sobie,

* przygotowanie przestrzeni biura Fundacji do przerwy obiadowej,

* dekoracyjne nakrycie stołów (białe obrusy, serwetki),

* zapewnienie zastawy stołowej oraz sztućców. Zamawiający nie dopuszcza plastikowych i papierowych naczyń i sztućców,

* dostęp do napojów ciepłych podczas każdej z przerw, oraz zapewnienie odpowiedniej ilości szklanek przeznaczonych do ich konsumpcji (stosownie do ilości uczestników),

* nadzór kelnerski, zwłaszcza w odniesieniu do posiłków podawanych na ciepło,

* estetykę usługi cateringowej,

* przygotowanie posiłków przy użyciu składników najwyższej jakości,

* posprzątanie po zakończonym posiłku[/vc_column_text][mk_fancy_title style=”true” color=”#00afec” size=”26″ txt_transform=”uppercase” font_family=”none”]Szczególne warunki usługi:[/mk_fancy_title][vc_column_text]

 napoje zimne oraz produkty do przygotowania napojów ciepłych (kawa, herbata, cukier, itd.) będą dostarczone przez Fundację, obowiązkiem oferenta będzie zapewnienie zastawy stołowej celem spożycia napojów,
 całkowite wykluczenie wieprzowiny z menu oraz włączenie dań wegetariańskich do menu.

[/vc_column_text][mk_fancy_title style=”true” color=”#00afec” size=”26″ txt_transform=”uppercase” font_family=”none”]Dodatkowe informacje:[/mk_fancy_title][vc_column_text]

Miejsce świadczenia usług: Warszawa, biuro Fundacji dla Somalii, ul. Bracka 18/63
Czas świadczenia usług: soboty i niedziele – przerwa obiadowa rozpoczyna się o godz. 13
Inne aspekty organizacyjne szkoleń: Fundacja dostarczy napoje zimne oraz produkty do przygotowania napojów ciepłych (kawa, herbata, cukier itd.). Możliwe jest korzystanie z aneksu kuchennego Fundacji celem przygotowania usługi.
Termin obowiązywania umowy: październik 2018 – kwiecień 2019 (orientacyjny)
Orientacyjny terminarz szkoleń: październik 2018 – kwiecień 2019 (poszczególne weekendy do potwierdzenia na późniejszym etapie).

[/vc_column_text][mk_fancy_title style=”true” color=”#00afec” size=”26″ txt_transform=”uppercase” font_family=”none”]jak złożyć ofertę?[/mk_fancy_title][vc_column_text]1. Ofertę należy złożyć wg załączonego wzoru formularza ofertowego.

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

3. Oferta musi być czytelna.

4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12 października 2018 do godz. 16:30.

– osobiście w siedzibie zamawiającego: ul. Bracka 18/63 w Warszawie. – w formie skanu pocztą elektroniczną na adres wspolpraca@fds.org.pl.

5. Zamawiający odrzuci ofertę:

1) złożoną po terminie;

2) złożoną przez wykonawcę niespełniającego kwalifikacji wymaganych;

6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.[/vc_column_text][mk_fancy_title style=”true” color=”#00afec” size=”26″ txt_transform=”uppercase” font_family=”none”]do pobrania[/mk_fancy_title][vc_column_text]1) Szczegóły dotyczące oferty oraz postępowania wyboru znajdują się tutaj.

2) Formularz zamówienia znajduje się tutaj.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mk_padding_divider][mk_image src=”https://fds.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/stopka-aktualna_05.09.2018.png” crop=”false” link=”https://goo.gl/forms/Ca39q9Viij1MlHr73″ align=”center”][vc_column_text]Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]