Zapytanie ofertowe na podręczniki do nauki języka polskiego i książki metodologiczne dla nauczycieli

[vc_row][vc_column][mk_padding_divider][mk_image src=”https://fds.org.pl/wp-content/uploads/2018/09/ZAPYTANIE-OFERTOWEObszar-roboczy-1.png” crop=”false”][vc_column_text]

W związku z zaakceptowaniem wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Fundacja dla Somalii informuje, że przeprowadzi zamówienie na podręczniki do nauki języka polskiego i książki metodologiczne dla nauczycieli.

Głównym celem projektu jest stworzenie wyspecjalizowanego programu integracyjnego i aktywizacji zawodowej cudzoziemców. Działania projektowe realizowane przez Fundację obejmują prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych zapewniających indywidualne doradztwo integracyjne, prawne, zawodowe, psychologiczne, realizuję programu asystentów międzykulturowych wywodzących się ze środowisk migranckich, kursy języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania z elementami kultury i działaniami integracyjnymi, program przygotowania do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i aktywizacji na rynku pracy, a także cykl wydarzeń integracyjnych i międzykulturowych.

Przedmiotem zamówienia są Podręczniki do nauki języka polskiego i książki metodologiczne dla nauczycieli: lista książek i ilości znajdują się tutaj.

[/vc_column_text][mk_fancy_title style=”true” color=”#00afec” size=”26″ txt_transform=”uppercase” font_family=”none”]Jak złożyć ofertę?[/mk_fancy_title][vc_column_text]

Ofertę należy złożyć wg załączonego formularza ofertowego.

1.        Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

2.       Oferta musi być czytelna;

3.        Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 4 października 2018 do godz. 16:30 .

– osobiście w siedzibie zamawiającego: ul. Bracka 18/63 w Warszawie;

– pocztą elektroniczną na adres wspolpraca@fds.org.pl

4.       Zamawiający odrzuci ofertę:

1) złożoną po terminie;

2) niezgodną z treścią zapytania ofertowego;

3) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi;

4) jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia;

5.       Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.1. Jako ofertę należy złożyć swoje CV i list motywacyjny.

[/vc_column_text][mk_fancy_title style=”true” color=”#00afec” size=”26″ txt_transform=”uppercase” font_family=”none”]Do pobrania[/mk_fancy_title][vc_column_text]

1)       Szczegóły dotyczące oferty oraz postępowania wyboru znajdują się tutaj.

2)       Plik excel z listą podręczników do złożenia oferty tutaj.

3)       Formularz zamówienia znajduje się tutaj

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mk_padding_divider][mk_image src=”https://fds.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/stopka-aktualna_05.09.2018.png” crop=”false” link=”https://goo.gl/forms/Ca39q9Viij1MlHr73″ align=”center”][vc_column_text]Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]