O INKUBATORZE

Międzykulturowy Inkubator Organizacji Imigranckich (MIOI)

Międzykulturowy Inkubator Organizacji Imigranckich jest współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

EFIOPT-FDS
CZAS TRWANIA

2014-2015

Miejsce realizacji

Warszawa, Polska

PROJEKT

Celem Inkubatora jest wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych zrzeszających obywateli i obywatelki państw trzecich poprzez wsparcie ich w rozwoju oraz zapewnienie podstaw do większego zaangażowania się organizacji imigranckich w życie obywatelskie w kraju przyjmującym i partycypacji w dialogu międzykulturowym.

Międzykulturowy Inkubator Organizacji Imigranckich. Program aktywizacji i wspieranie organizacji imigranckich w rozwoju

Pomysł, akcja, integracja – tak najkrócej można opisać ideę działania Inkubatora Międzykulturowego. Grupy formalne i nieformalne, które chcą działać na rzecz integracji swojego środowiska w Polsce i mają na to konkretny pomysł, otrzymają nasze wsparcie. Pokażemy jak zarządzać projektem, jak budować zespół oraz wyposażymy uczestników w kompetencje, dzięki którym wspólnie z nami będą mogli zrealizować swój własny pomysł oraz nawiązać owocne partnerstwa.

Poszukujemy osób, które:

 • reprezentują zarejestrowaną w Polsce organizację zrzeszającą obywateli państw trzecich (OPT),
 • reprezentują działającą grupę nieformalną, w której aktywni są OPT,
  chcą przekształcić działającą do tej pory nieformalną grupę w zarejestrowaną organizację pozarządową lub inny podmiot należący do trzeciego sektora,
 • są liderami swojego środowiska narodowego, etnicznego, regionu lub/i kultury,
 • mających pomysł i chcą zrealizować inicjatywę oddolną/niewielki projekt związany ze swoją kulturą,
 • chcą uzyskać wsparcie merytoryczne oraz techniczne i w zakresie promocji na początku swojego działania,
 • chcą włączyć się w promocję MIOI i organizacji imigranckich.

Projekt dedykowany jest organizacjom pozarządowym lub grupom nieformalnym zrzeszającym obywateli i obywatelki państw trzecich. Więcej informacji tutaj.

Działania, w ramach projektu

16 uczestników Inkubatora będzie korzystać z oferty szkoleniowej. Zaplanowaliśmy cykl 5 szkoleń (6 weekendów), odbywających się w Warszawie w okresie od kwietnia do czerwca 2014:

 • Prawno-formalne i finansowe aspekty działania organizacji pozarządowej – 16 godz.
 • Warsztaty kompetencji międzykulturowych – 16 godz.
 • Trening umiejętności liderskich oraz kierowania zespołem –16 godz.
 • Zarządzanie projektem i realizacji projektu – 32 godz.
 • Public relations i marketing – 16 godz.

Jeśli należysz do grupy docelowej, ale nie możesz wziąć udział w projekcie – umów się z nami na bezpłatne doradztwo i konsultacje!

Po szkoleniu możesz zgłosić swój projekt do konkursu na najlepszą inicjatywę. Spośród 16 przygotowanych pomysłów/inicjatyw/działań zostanie wyłonionych 10 najlepszych, które będą zrealizowane razem z nami.

Z wybranymi w drodze konkursu organizacjami zostaną podpisane umowy o współpracy w ramach Inkubatora (MIOI). Dokument będzie zobowiązywał obie strony do aktywności i zaangażowania, a organizacja lub grupa nieformalna będzie miała dostęp do infrastruktury Fundacji (faks, ksero, skaner, stanowiska komputerowe, sala na spotkania) oraz porad eksperckich.

Wszyscy uczestnicy będą czerpać inspirację od siebie nawzajem, wymieniać się doświadczeniami oraz dzielić się dobrymi praktykami poprzez platformę Immigrants in Action.

Dlaczego warto?

 • nabędziesz umiejętności oraz wiedzę w zakresie tworzenia i zarządzania organizacją pozarządową oraz projektami
 • jako lider będziesz uczestniczył w wydaniu poradnika „Międzykulturowi liderzy dialogu i aktywizacji”
 • nauczysz się i przygotujesz swój własny wniosek projektowy
 • zrealizujesz swój własny projekt!

Będziesz korzystał z platformy, aby się promować na naszej platformie
poznasz wspaniałych ludzi i zobaczysz JAK MOŻNA BYĆ AKTYWNYM I KREATYWNYM W POLSCE!

Jeśli nie jesteś z Warszawy, nic nie szkodzi! Koszty uczestnictwa (wyżywienie, noclegi, dojazdy) pokrywa organizator projektu.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zapoznaj się z regulaminem.