Poszukujemy Asystentek Międzykulturowych

[vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mk_image src=”https://fds.org.pl/wp-content/uploads/2018/09/praca2Obszar-roboczy-1.png” crop=”false”][mk_padding_divider][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]W związku z zaakceptowaniem wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Fundacja dla Somalii ogłasza konkurs na stanowisko Asystentek Międzykulturowych (2 osoby lub więcej).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mk_fancy_title style=”true” color=”#00afec” size=”26″ txt_transform=”uppercase” font_family=”none”]Zakres obowiązków[/mk_fancy_title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

 • W szczególności – wsparcie zespołu asystentów międzykulturowych o zadania z zakresu wsparcia osób doznających przemocy w rodzinie oraz kobiet, prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych, wspierania systemu referencyjnego między Fundacją a specjalistycznymi usługami innych instytucji i organizacji.
 • rekrutacja nowych beneficjentów działań projektowych w swojej grupie narodowo-językowo-kulturowej,
 • prowadzenie dyżurów ogólnego doradztwa integracyjnego według ustalonego grafika i zadań,
 • uczestnictwo w programie szkoleniowym i sesjach superwizyjnych,
 • wsparcie beneficjentów w załatwianiu spraw urzędowych i innych spraw związanych z życiem codziennym (poza biurem),
 • bezpośrednie wsparcie punktu konsultacyjnego i innych działań projektowych (m.in. kierowanie beneficjentów do poszczególnych doradców, wsparcie doradców w trakcie konsultacji w razie konieczności),
 • promocja działań projektowych Fundacji i Partnerów przez kanały nieformalne i przy pomocy materiałów informacyjnych i promocyjnych,
 • raportowanie i ewaluacja do zespołu merytorycznego.

Miejsce świadczenia usług: Warszawa (z podróżami na obszarze województwa mazowieckiego).

Czas świadczenia usług: praca w niepełnym wymiarze godzin, łącznie 40 godzin tygodniowo.

Termin obowiązywania umowy: luty 2020 – luty 2021.

Liczba stanowisk: 2 lub więcej w zależności od znajomości języków oraz dyspozycyjności[/vc_column_text][mk_fancy_title style=”true” color=”#00afec” size=”26″ txt_transform=”uppercase” font_family=”none”]Wymagania[/mk_fancy_title][vc_column_text]Kwalifikacje wymagane:

 • Cudzoziemiec albo obywatel polski mający pochodzenie cudzoziemskie.
 • Przynajmniej komunikatywna znajomość języka polskiego i angielskiego.
 • Doświadczenie w pracy socjalnej lub wsparciu migrantów.

Kwalifikacje pożądane:

 • Znajomość dodatkowych języków obcych.
 • Szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wsparcia rodziny, przeciwdziałania uzależnieniom oraz innych aspektów pracy socjalnej.

[/vc_column_text][mk_fancy_title style=”true” color=”#00afec” size=”26″ txt_transform=”uppercase” font_family=”none”]Umiejętności i predyspozycje[/mk_fancy_title][vc_column_text]

 • doświadczenie w procesie integracji w Polsce i motywacja do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • motywacja do pomagania i doradztwa integracyjnego w bardzo różnych kontekstach,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność pracy pod presją czasu i w zmieniających się dynamicznie warunkach,
 • sumienność i zaangażowanie, kreatywność, odpowiedzialność,
 • dyspozycyjność i elastyczność

[/vc_column_text][mk_padding_divider size=”20″][mk_fancy_title style=”true” color=”#00afec” size=”26″ txt_transform=”uppercase” font_family=”none”]Jak aplikować?[/mk_fancy_title][vc_column_text]Jako ofertę należy wypełnić formularz zgłoszeniowy w języku angielskim (można wypełnić po polsku lub angielsku) w terminie do dnia 24 stycznia 2020 do godz. 16:30.

Do kolejnego etapu zostaną zaproszeni kandydaci, którzy posiadają wymagane kwalifikacje.

Kandydatom, którzy uzyskają najwyższe wyniki zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia.

Szczegóły dotyczące oferty oraz postępowania wyboru znajdują się tutaj.

Link do ankiety: https://www.interankiety.pl/i/q7LVGGEw[/vc_column_text][mk_padding_divider][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mk_image src=”https://fds.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/stopka-aktualna_05.09.2018.png” crop=”false” link=”https://goo.gl/forms/Ca39q9Viij1MlHr73″ align=”center”][vc_column_text]Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]