Poszukujemy Specjalisty/specjalistki ds. pr i promocji!

W związku z zaakceptowaniem wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Fundacja dla Somalii ogłasza konkurs na stanowisko Specjalisty/specjalistki ds. pr i promocji.

Głównym celem projektu jest stworzenie wyspecjalizowanego programu integracyjnego i aktywizacji zawodowej cudzoziemców. Działania projektowe realizowane przez Fundację obejmują prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych zapewniających indywidualne doradztwo integracyjne, prawne, zawodowe, psychologiczne, realizuję programu asystentów międzykulturowych wywodzących się ze środowisk migranckich, kursy języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania z elementami kultury i działaniami integracyjnymi, program przygotowania do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i aktywizacji na rynku pracy, a także cykl wydarzeń integracyjnych i międzykulturowych.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

* wsparcie zespołu merytorycznego w rekrutacji beneficjentów do udziału w poszczególnych działaniach projektowych,

* komunikowanie i promowanie wydarzeń realizowanych w ramach projektu w kanałach własnych (strona internetowa, Facebook, newslettery) oraz w ramach partnerstw i we współpracy z innymi podmiotami,

* analiza i koordynacja komunikacji i dbałość o efektywne budowanie wizerunku projektu, obsługa mailingów i kontrola przepływu informacji,

* pisanie i redagowanie tekstów oraz materiałów związanych z promocją działań projektowych,

* konsultacja materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz nadzór nad produkcją gadżetów.

Miejsce świadczenia usług: Warszawa (z podróżami na obszarze województwa mazowieckiego)

Czas świadczenia usług: praca w niepełnym wymiarze godzin, 20 godzin tygodniowo

Termin obowiązywania umowy: wrzesień 2018 – luty 2021

WYMAGANIA:

Kwalifikacje wymagane:

* wykształcenie wyższe,

* min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w public relations i promocji,

* min. 2-letnie doświadczenie w używaniu narzędzi marketingowych, promocyjnych i służących do komunikacji.

Kwalifikacje pożądane:

* biegła znajomość języka angielskiego, w mowie i piśmie,

* doświadczenie pracy w instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej działającej w obszarze migracji lub której bliskie są zagadnienia związane ze wsparciem cudzoziemców.

UMIEJĘTNOŚCI I PREDYSPOZYCJE:

* umiejętność pisania i redagowania tekstów,

* bardzo dobra organizacja pracy własnej i umiejętność pracy pod presją czasu, w zmieniających się dynamicznie warunkach,

* biegła obsługa programów Word, Excel, Power Point, podstawowa obsługa programów i narzędzi marketingowych oraz social media,

* sumienność i zaangażowanie, kreatywność, dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, odporność na stres,

* zdolności interpersonalne, gotowość do uczenia się.

JAK APLIKOWAĆ?

1. Jako ofertę należy złożyć swoje CV i list motywacyjny.

2. Oferta może być sporządzona w języku polskim lub języku angielskim.

3. Oferta musi zawierać ofertę cenową netto za godzinę w ramach wskazanego wymiaru czasu pracy i zakresu obowiązków.

4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17 sierpnia 2018 do godz. 16:30.

– osobiście w siedzibie Fundacji;

– pocztą elektroniczną na adres HR@fds.org.pl z tytułem wiadomości: Rekrutacja: Specjalista ds. pr i promocji.

Szczegóły dotyczące oferty oraz postępowania wyboru znajdują się TUTAJ.

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.