Poszukujemy prawnika

Fundacja dla Somalii ogłasza konkurs na stanowisko Prawnika w związku z zaakceptowaniem wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Głównym celem projektu jest stworzenie wyspecjalizowanego programu integracyjnego i aktywizacji zawodowej cudzoziemców. Działania projektowe realizowane przez Fundację obejmują prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych zapewniających indywidualne doradztwo integracyjne, prawne, zawodowe, psychologiczne, realizuję programu asystentów międzykulturowych wywodzących się ze środowisk migranckich, kursy języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania z elementami kultury i działaniami integracyjnymi, program przygotowania do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i aktywizacji na rynku pracy, a także cykl wydarzeń integracyjnych i międzykulturowych.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • przyjmowanie beneficjentów cudzoziemców podczas dyżuru w celu udzielania porad prawnych,
 • udzielanie konsultacji przez telefon i email,
 • pisanie projektów pism,
 • doradztwo w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego i prawa pracy, a w szczególności legalnej pracy cudzoziemców,

Miejsce świadczenia usług: Warszawa

Czas świadczenia usług: około 30 godzin w miesiącu, zgodnie z ustaleniami Koordynatora Projektu i w ramach grafików innych doradców

Termin obowiązywania umowy: od lutego 2020 do lutego 2021

Wymagania:

Kwalifikacje wymagane:

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • biegła znajomość angielskiego i dodatkowego języka w mowie i piśmie,
 • min. 2-letnie doświadczenie w pracy z cudzoziemcami, w szczególności w zakresie legalizacji pobytu oraz legalnej pracy – WYMAGANE

Kwalifikacje pożądane:

 • szkolenie związane z poradnictwem i komunikacją międzykulturową,
 • doświadczenie w zakresie prawa rodzinnego.

UMIEJĘTNOŚCI I PREDYSPOZYCJE:

 • umiejętność pisania i redagowania pism,
 • wrażliwość na pracę z klientem międzykulturowym,
 • umiejętność logicznego pisania i wnioskowana,

JAK APLIKOWAĆ?

1. Jako ofertę należy złożyć swoje CV i list motywacyjny.

2. Oferta może być sporządzona w języku polskim lub języku angielskim.

3. Oferta musi zawierać ofertę cenową netto za godzinę w ramach wskazanego wymiaru czasu pracy i zakresu obowiązków.

4. Ofertę należy złożyć w terminie 31 stycznia 2020 r. do godz. 16.30

– osobiście w siedzibie Fundacji; – pocztą elektroniczną na adres hr@fds.org.pl z tytułem wiadomości: Rekrutacja: Prawnik

Szczegóły dotyczące oferty oraz postępowania wyboru znajdują się tutaj.

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.