HealthMi

O projekcie

HealthMi – Health Care Professional Guidance for Migrants jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus + KA2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – Partnerstwa Strategiczne na rzecz edukacji dorosłych. 

Konsorcjum projektu HealthMi obejmuje 5 krajów partnerskich: Grecję, Polskę, Cypr, Włochy, Hiszpanię.

– koordynatorzy: University of Piraeus, Research Center (Grecja) www.unipi.gr/unipi/en/ 

– Fundacja dla Somalii (Polska) www.fds.org.pl 

– Enoros Consulting Ltd (Cypr) www.enoros.com.cy 

– PRISM Impresa Sociale S.R.L. (Włochy) www.prismonline.eu 

– Ibonis European Research Projects S.L. (Hiszpania) www.ibonis.info/ 

HealthMi ma na celu promowanie szacunku i zrozumienia dla różnorodności w zakresie zdrowia, kompetencji międzykulturowych i obywatelskich, ale także umożliwi zaznajomienie się z wartością i znaczeniem kwestii zdrowotnych oraz zrozumienie potrzeb edukacyjnych migrantów w zakresie systemu opieki zdrowotnej. Projekt HealthMi obejmuje opracowanie innowacyjnych narzędzi i modeli na szczeblu lokalnym i międzynarodowym, aby ułatwić migrantom dostęp do usług i systemów opieki zdrowotnej poprzez zmniejszenie i stawienie czoła wszelkim przeszkodom i problemom, które wystąpiły podczas ich przybycia, ale także obecnej pandemii Covid-19. Projekt wdraża programy szkoleniowe zarówno dla migrantów, jak i pracowników służby zdrowia. W projekt zaangażowani będą lokalni obywatele, przedstawiciele organizacji zdrowotnych, pracownicy służby zdrowia i trenerzy, kluczowe podmioty publiczne i prywatne pracujące lub zaangażowane w pracę z migrantami i interesariuszami.

BROSZURA INFORMACYJNA w pdf do pobrania poniżej: