HelpMi

O projekcie

Konsorcjum składało się z 5 organizacji pochodzących z 5 krajów europejskich: Cypru, Grecji, Finlandii, Włoch i Polski. 

– koordynatorzy: Aar Social Development Association (ASDA) Ry (Finlandia),

– Enoros Consulting Ltd (Cypr),

– Consorzio CO&SO (Włochy),

– Fundacja dla Somalii (Polska),

– Kokkalis Foundation (Grecja). 

Projekt HelpMi służył rozwijaniu kompetencji specjalistów HR w zakresie edukacji międzykulturowej i zarządzania różnorodnością oraz pracowników ze środowisk migracyjnych, którzy potrzebują narzędzi i umiejętności wspierających ich integrację w miejscu pracy i społeczeństwie. Ogólnym celem projektu było przeszkolenie specjalistów HR w zakresie pomocy migrantom w integracji w ich środowisku pracy, przygotowanie i wdrożenie kształcenia specjalistów HR, stawianie czoła wyzwaniom różnorodności i włączania migrantów do środowiska pracy, a także promowanie integracji pracowników migrujących. Stworzenie środowiska integracyjnego, w którym każdy pracownik, niezależnie od narodowości, będzie mógł się uczyć, rozwijać i przyczyniać do sukcesu organizacji, stanowiło kluczową ideę projektu. 

Założeniem było również podniesienie jakości usług oferowanych przez firmy pracownikom migrującym w przyszłości, wspieranie procesu integracji migrantów w społeczeństwie przyjmującym, zwiększenie praktyk zarządzania różnorodnością w organizacjach oraz wzmocnienie pozytywnego nastawienia do wartości UE i rozwój kompetencji w radzeniu sobie z konfliktami międzykulturowymi. Szkolenie objęło szereg obszarów, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań, przed którymi stoją organizacje, pomocy specjalistom HR w zdobyciu wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego włączenia migrantów w środowisko pracy, a także roli specjalistów HR we wspieraniu migrantów w skutecznym podnoszeniu umiejętności i podejmowaniu inicjatyw. Uczestnicy zostali zapoznani z nowymi koncepcjami i trendami w zakresie międzykulturowości oraz wyposażeni w cenne umiejętności i doświadczenia, które pomogą im pozytywnie wspierać ich własne organizacje i środowisko migrantów. 

Cele szczegółowe:

– Wspieranie rozwoju systemowych działań na rzecz zapewnienia rzetelnej i spójnej oceny kwalifikacji uzyskanych zagranicą; 

– Identyfikacja i rozpowszechnianie skutecznych praktyk i polityki; 

– Angażowanie lokalnych i państwowych decydentów lub interesariuszy oraz zachęcanie do większej zgodności polityki i praktyk w wymiarze lokalnym i państwowym; 

– Informowanie zagranicznych pracowników o wymaganiach edukacyjnych i szkoleniowych do wykonywania zawodów o dużym zapotrzebowaniu na rynku pracy; 

– Odpowiadanie na potrzeby pracowników ze środowisk migracyjnych.

Rezultaty:

– Kodeks Postępowania dla specjalistów HR, którzy pracują z migrantami;

– Kurs Budowania Potencjału dla specjalistów HR;

– Zdigitalizowany Pakiet Szkoleniowy dla pracowników ze środowisk migracyjnych.