Zapytanie ofertowe – ABC Przedsiębiorczości

[vc_row][vc_column][mk_padding_divider][mk_image src=”https://fds.org.pl/wp-content/uploads/2018/09/abcObszar-roboczy-1.png” crop=”false”][vc_column_text]Fundacja dla Somalii informuje, że prowadzi rekrutację na drugi cykl ABC Przedsiębiorczości – szkoleń oraz konsultacji poszkoleniowych, dotyczących zakładania i prowadzenia firmy w Polsce. Szkolenia i konsultacje będą realizowane w ramach projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”, finansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.[/vc_column_text][vc_column_text]Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie szkoleń oraz konsultacji poszkoleniowych ABC Przedsiębiorczości, w języku polskim oraz angielskim, dotyczących zakładania i prowadzenia firmy w Polsce.

Zakres szkoleń jest opisany poniżej i należy zgłosić ofertę na prowadzenie całego cyklu szkoleń lub na poszczególne bloki tematyczne, zgodnie ze specjalizacją osoby lub firmy.

Na obecnym etapie Fundacja dla Somalii nie jest w stanie potwierdzić języka szkolenia, a dopiero po zakończeniu rekrutacji uczestników. W związku z tym w formularzu zgłoszeniowym należy zgłosić język, w którym osoba lub firma może prowadzić szkolenia ze wskazanej tematyki szkolenia.[/vc_column_text][mk_fancy_title style=”true” color=”#00afec” size=”26″ txt_transform=”uppercase” font_family=”none”]Szkolenie ABC Przedsiębiorczości składa się z następujących elementów:[/mk_fancy_title][vc_column_text]

 1. Przeprowadzenie drugiej edycji szkoleń ABC Przedsiębiorczości (168 godzin), składających się z 7 obszarów tematycznych:
 • przygotowanie strategii biznesowej i umiejętności liderskich – 24 godziny
 • biznesplan i planowanie szczegółowe swojej działalności – 16 godzin
 • możliwe formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej i rejestracji aktywności biznesowej – 32 godziny
 • prawne aspekty funkcjonowania firmy – 24 godziny,
 • finanse, księgowość i rachunkowości, podatki  i sprawy  kadrowe: 24 godziny,
 • marketing i public relations: 16 godzin,
 • podstawy e-biznesu: 32 godziny.
 1. Zapewnienie wsparcia poszkoleniowego z dziedzin objętych szkoleniami, 6 godzin na uczestnika szkolenia, łącznie 120 godzin specjalistycznych porad poszkoleniowych .

[/vc_column_text][vc_column_text]Celem cyklu szkoleń jest pokazanie, że pod warunkiem dobrego przygotowania, założenie i prowadzenie własnej firmy w Polsce nie jest ani tak trudne, ani tak ryzykowne, jak głoszą obiegowe opinie – a przede wszystkim możliwe  dla cudzoziemców. Dotyczy to również niewielkich pomysłów, które czasami nie wymagają dużych nakładów kapitału i zasobów, ale są związane z oryginalnym pomysłem i motywacją jego wdrożenia. Podczas szkolenia w prosty  i przystępny sposób zostaną przedstawione kwestie zakładania, prowadzenia, planowania działalności gospodarczej,  ze szczególnym uwzględnianiem części dotyczącej regulacji prawnych i obowiązków przedsiębiorcy. Zawierają one również bloki tematyczne szczegółowo opisujące sprawy również finansowe i podatkowe. To co jest niewątpliwą zaletą tego cyklu to dostosowanie jego wersji językowej do odbiorców.

Po szkoleniach uczestnicy zostaną objęci wsparciem trenerów w postaci konsultacji związanych z ich działalnością. [/vc_column_text][mk_fancy_title style=”true” color=”#00afec” size=”26″ txt_transform=”uppercase” font_family=”none”]KWALIFIKACJE:[/mk_fancy_title][vc_column_text]

 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, consultingu i mentoringu w języku polskim i/lub angielskim.
 • Doświadczenie zawodowe i wiedza w zakresie tematyki szkoleń.
 • Biegła znajomość języka angielskiego, w mowie i piśmie w przypadku zgłoszenia na prowadzenie szkolenia w języku angielskim.
 • Doświadczenie w pracy w środowisku wielokulturowym.

W przypadku złożenia oferty przez firmę szkoleniową prosimy o dostarczenie danych trenera, który będzie przeprowadzał szkolenie.[/vc_column_text][mk_fancy_title style=”true” color=”#00afec” size=”26″ txt_transform=”uppercase” font_family=”none”]Zakres obowiązków prowadzącego szkolenia:[/mk_fancy_title][vc_column_text]

 • Identyfikacja i analiza potrzeb uczestników szkolenia w formie formularza online lub w innej formie, do uzgodnienia z Fundacją. Przygotowanie raportu z badania potrzeb.
 • Przygotowanie całościowego i szczegółowego planu szkolenia w wymiarze godzinowym wskazanym w powyższym wykazie szkoleń.
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych w języku angielskim lub polskim w formie (1) prezentacji multimedialnej w formie cyfrowej (pełny zakres prezentacji do przesłania mailem do uczestników szkolenia) oraz wersji do druku w formie konspektu* (maksymalnie do 10 stron w formie streszczenia prezentacji) – obowiązkowe, (2)** dostarczenie na zajęcia dodatkowych materiałów dla uczestników – obowiązkowe, (3) innych materiałów na ćwiczenia praktyczne i do samodzielnej pracy – dodatkowe.
 • Przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego w języku angielskim lub polskim dla grupy 20 uczestników, w sobotę lub niedzielę, w wymiarze 8 godzin szkoleniowych dziennie.
 • Przygotowanie 1 artykułu w języku polskim lub angielskim do publikacji na stronie Fundacji w formie publicystycznej z tematyki objętej blokiem szkoleniowym.
 • Przeniesienie praw autorskich na Fundację do korzystania z przygotowanych materiałów szkoleniowych i produktów współpracy celem wykorzystywania w ramach realizowanego projektu i jego poszczególnych działań (stosowne klauzule będą zawarte w umowie).
 • Prowadzenie indywidualnych konsultacji przed- i poszkoleniowych dla kandydatów oraz uczestników szkoleń w zakresie tematycznym przeprowadzonych szkoleń, przed szkoleniem i w okresie maksymalnie 6 miesięcy od zakończenia szkolenia, zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników.

[/vc_column_text][vc_column_text]* Fundacja dla Somalii przygotuje wydruk prezentacji dla uczestników (maksymalnie 10 stron konspektu, bez zdjęć i grafik)

** trener drukuje wszystkie materiały do ćwiczeń we własnym zakresie, Fundacja dla Somalii udostępni odpowiedni sprzęt do przygotowania materiałów (drukarka, papier).

Miejsce świadczenia usług: Warszawa, biuro Fundacji dla Somalii

Czas świadczenia usług: soboty i/lub niedziele, zgodnie z harmonogramem szkoleń

Inne aspekty organizacyjne szkoleń: Fundacja zapewnia sprzęt do prowadzenia szkoleń (projektor, komputer, ekran projektowy), w ramach szkolenia Fundacja zapewni 2 przerwy kawowe i jedną przerwę na lunch. Inne potrzeby do ustalenia z Fundacją.

Termin obowiązywania umowy: październik 2019 – czerwiec 2019

Orientacyjny terminarz szkoleń: październik 2019 – czerwiec 2019.[/vc_column_text][mk_fancy_title style=”true” color=”#00afec” size=”26″ txt_transform=”uppercase” font_family=”none”]Jak złożyć ofertę?[/mk_fancy_title][vc_column_text]

 1. Jako ofertę należy złożyć swoje CV i list motywacyjny oraz wypełniony formularz ofertowy, będący załącznikiem do tej oferty.
 2. Oferta może być sporządzona w języku polskim lub języku angielskim.
 3. Oferta musi zawierać ofertę cenową brutto za godzinę szkolenia.
 4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13 września 2019 do godz. 16:30.

– osobiście w siedzibie zamawiającego: ul. Bracka 18/63 w Warszawie.

– w formie skanu pocztą elektroniczną na adres hr@fds.org.pl z tytułem wiadomości: Rekrutacja: Szkolenia ABC Przedsiębiorczości.

 1. Zamawiający odrzuci ofertę:

1) złożoną po terminie;

2) złożoną przez wykonawcę niespełniającego wymaganych kwalifikacji;

 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

[/vc_column_text][mk_fancy_title style=”true” color=”#00afec” size=”26″ txt_transform=”uppercase” font_family=”none”]Do pobrania:[/mk_fancy_title][vc_column_text]

 1. Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj.
 2. Zapytanie ofertowe znajduje się tutaj.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mk_padding_divider][mk_image src=”https://fds.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/stopka-aktualna_05.09.2018.png” crop=”false” link=”https://goo.gl/forms/Ca39q9Viij1MlHr73″ align=”center”][vc_column_text]Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]