Zapytanie ofertowe: Prowadzenie szkoleń oraz konsultacji poszkoleniowych ABC Przedsiębiorczości

By
In oferty

Zapraszamy do złożenia oferty na prowadzenie szkoleń oraz konsultacji poszkoleniowych „ABC Przedsiębiorczości” dotyczących zakładania i prowadzenia firmy w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 5 października 2018.

Zakres i obowiązki prowadzącego szkolenia:

  • Identyfikacja i analiza potrzeb uczestników szkolenia w formie formularza online lub w innej formie, do uzgodnienia z Fundacją. Przygotowanie raportu z badania potrzeb.
  • Przygotowanie całościowego planu szkolenia w wymiarze godzinowym wskazanym w powyższym wykazie szkoleń.
  • Przygotowanie materiałów szkoleniowych w języku angielskim w formie (1) prezentacji multimedialnej (w zależności od metodologii prowadzenia konkretnego szkolenia) – obowiązkowe, (2) dodatkowych materiałów dla uczestników do wydruku w formie podręcznika poszkoleniowego – obowiązkowe, (3) innych materiałów na ćwiczenia praktyczne i do samodzielnej pracy – dodatkowe.
  • Przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego w języku angielskim dla grupy 20 uczestników, w sobotę lub niedzielę, w wymiarze 8 godzin szkoleniowych dziennie.
  • Przygotowanie 2 artykułów w języku polskim i angielskim do publikacji na stronie Fundacji w formie publicystycznej z tematyki objętej blokiem szkoleniowym.
  • Przeniesienie praw autorskich na Fundację do korzystania z przygotowanych materiałów szkoleniowych i produktów współpracy celem wykorzystywania w ramach realizowanego projektu i jego poszczególnych działań (stosowne klauzule będą zawarte w umowie).
  • Prowadzenie indywidualnych konsultacji poszkoleniowych dla uczestników szkoleń w zakresie tematycznym przeprowadzonych szkoleń, zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników.

Więcej szczegółów:

Ofertę można złożyć na prowadzenie całego cyklu szkoleń lub na poszczególne bloki tematyczne zgodnie z kwalifikacjami osoby lub firmy.

Pełny zakres oczekiwań można znaleźć klikając tutaj.

Termin i sposób składania ofert:

Do pobrania

1)       Szczegóły dotyczące oferty oraz postępowania wyboru znajdują się tutaj.

2)      Formularz z]głoszeniowy znajduje się tutaj

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.